Lưu trữ hàng tháng

Tháng Năm 2016

Học lực khá có nên chọn chương trình tiên tiến?

Chương trình tiên tiến giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh theo chương trình của những trường đại học nổi tiếng trên thế giới, sinh viên ra trường không bị thất nghiệp…tuy nhiên để theo được chương trình này sinh viên phải “chạy mướt mồ hôi”…
1
Bạn cần hỗ trợ?