Lưu trữ hàng tháng

Tháng Bảy 2016

Học dược ra trường nên làm gì? Thu nhập ổn không?

Trên lý thuyết thì trình dược viên là nghề giới thiệu dược phẩm, đây là kênh trung gian giữa nhà các nhà sản xuất thuốc  và người tiêu dùng. Thế nhưng trong  thực tế, thì nghề trình dược viên mới chỉ được biết tới như những người đi bán…
1
Bạn cần hỗ trợ?