Lưu trữ hàng tháng

Tháng Mười Một 2016

Tìm hiểu về ngành kiểm toán: Cơ hội, thách thức là gì?

Ngành kiểm toán có vẻ xa lạ với rất nhiều người, hầu như họ chỉ biết qua các bài báo có liên quan đến hoạt động thanh kiểm tra của nhà nước, dựa trên kết quả của kiểm toán để đưa ra kết luận. Ngoài việc hỗ trợ điều tra, thì kiểm toán còn…

Tìm hiểu ngành quản trị nhân lực là gì, làm gì?

Ngành quản trị nhân lực cung cấp các giải pháp để ổn định và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức. Khi mà yếu tố con người ngày càng được đề cao trong nền kinh tế tri thức ngày này, ngành quản trị nhân lực lại càng quan trọng với các tổ…
1
Bạn cần hỗ trợ?