Lưu trữ hàng tháng

Tháng Mười Một 2016

Tìm hiểu ngành quản trị nhân lực là gì, làm gì?

Ngành quản trị nhân lực cung cấp các giải pháp để ổn định và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức. Khi mà yếu tố con người ngày càng được đề cao trong nền kinh tế tri thức ngày này, ngành quản trị nhân lực lại càng quan trọng với các tổ…
1
Bạn cần hỗ trợ?