Tin giáo dục

Tin giáo dục

Tin nhanh giáo dục, tuyển sinh, thi Đại học, giải đề, thị trường việc làm, các chính sách mới của nhà nước.

Lịch trình thi THPT quốc gia 2017 thí sinh cần nhớ

Từ 1 đến 20/4/2017 Thí sinh đăng ký dự thi tại các đơn vị do Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương quy định. Sau ngày 20/4, thí sinh không được thay đổi điểm thi và thông tin về bài thi/môn thi đã đăng ký.Trước 2/6/2017 Thủ trưởng đơn vị…
1
Bạn cần hỗ trợ?